Piotr Pieńkowski

ARCHITEKT

Czuje tkankę budowlaną, rozumie ją szóstym zmysłem. Wiedzę techniczną łączy ze zdolnościami artystycznymi. Najpiękniejsze detale budowlane rysuje odręcznie, bez skreśleń i poprawek małe techniczne dzieła sztuki