arrow

arrow OGRÓD SZKOLNY

MASTERPLAN OGRODU SZKOLNEGO
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 41 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ GRUPY BOJOWEJ „KRYBAR”

W ramach warsztatów projektowych pracownia przeprowadziła konsultacje z uczniami SP41 z klas 2 i 5 w roku szkolnym 2018/2019. Twórcza i zaangażowana postawa dzieci świadczy o ich wielkim przywiązaniu do przestrzeni podwórka szkolnego. Wiele pomysłów proponowanych przez najmłodszych było żywiołowo dyskutowanych. Dzieci podzielone na mniejsze grupy prezentowały swoje pomysły na zagospodarowanie terenu, zgłaszały główne braki i problemy. Wspólnie szukaliśmy rozwiązań i pomysłów, które spełniłyby oczekiwania uczniów podnosząc jakość przestrzeni.
Głównymi minusami zgłaszanymi przez dzieci były:
– brak cienia
– brak placu zabaw dla dzieci starszych
– ograniczenie możliwości korzystania z siłowni plenerowej
– brak zjeżdżalni
– brak miejsca do relaksu i swobodnych spotkań
Na podstawie warsztatów powstały wytyczne do materplanu.