DORADZAMY

Przez lata pracy przy różnorodnych projektach zebraliśmy mnóstwo doświadczeń. Teraz korzystamy z ich sumy, dzieląc się wiedzą ekspercką z osobami, instytucjami i przedsiębiorstwami, prowadząc warsztaty ze specjalistami z różnych dziedzin nauki, współuczestnicząc w dialogu partnerstwa publiczno-prywatnego, wykonując analizy chłonności, badając możliwości inwestycyjne nieruchomości, sędziując w konkursach architektonicznych.

 

 

WSPIERAMY

Część inwestorów nadal uważa, że zapraszanie projektantów do współpracy, zanim zacznie się prawdziwe projektowanie, to strata energii i środków. Nic bardziej mylnego! To właśnie na tym etapie warto zebrać możliwie dużo informacji, które później przełożą się na wymierne korzyści. To czas na podejmowanie najlepszych decyzji.

Pomożemy Wam uzyskać warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Sprawdzimy jak można dostosować działkę, dom czy mieszkania do zmieniających się potrzeb.

Przeanalizujemy działkę pod kątem możliwości inwestycyjnych. Poruszamy się biegle w uwarunkowaniach technicznych i prawnych, myślimy o etapowaniu inwestycji i aspektach środowiskowych. To my przeczytamy dokumenty, żeby omówić z Wami gotowe już wnioski.

KONSULTUJEMY

Nie boimy się pytać przyszłych użytkowników o opinie – w ramach konsultacji społecznych, spotkań z instytucjami, warsztatów projektowych.

Proces partycypacji jest szczególnie ważny w tematach miejskich, kiedy na kształt przestrzeni wpływają wszyscy przyszli użytkownicy o zupełnie różnych potrzebach: aktywiści, samorządy, urzędy konserwatorskie, drogowcy i wiele innych grup. Jest to fascynujący proces, z którego wyłania się projekt.