arrow

arrow Nowy Port basen

Koncepcja architektoniczna basenu, Zagospodarowanie dzielnicy Nowy Port w Gdańsku, Analiza uwarunkowań oraz określenie możliwości inwestycyjnych terenu.