Krajobraz

Projektujemy uważnie

Każdy projekt jest inny, bo każdy nawiązuje do unikalnego sąsiedztwa – budynku, czy fragmentu przestrzeni. Dopiero w połączeniu z otoczeniem tworzy spójną całość. Nie tworzymy naturalnych krajobrazów, dodajemy je, tworzymy na nowo. Liczymy jednak, iż dzięki spójności z zastanym otoczeniem będą naturalnie odbierane.

Ewa Potapow

ARCHITEKTKA KRAJOBRAZU, ZAŁOŻYCIELKA

Projekty