arrow

arrow Mlądzka

Realizacja stanowi odbudowę i rozbudowę istniejacej kamieniczki objętej ochroną konserwatorską. Powstał ciekawy, kameralny projekt będący poąłczeniem architektury historycznej i nowczesnej bryły częsci dobudowanej. Uratowano zniszczony, chylacy się ku upadkowi budynek stanowiacy relikt miedzywojennego budownictwa miejskiego.