Katarzyna Rokicka-Müller

ARCHITEKTKA, ZAŁOŻYCIELKA

Jest katalizatorem wielu działań w pracowni i ciągle mobilizuje resztę zespołu do doskonalenia się. Czyta i poleca książki o architekturze i urbanistyce, śledzi zmiany prawne i jest w trybie ciągłego działania. Pełni też funkcje reprezentacyjne – na spotkaniach u inwestorów, w mediach  i ministerstwach.