arrow

arrow Skwer Markowska

Poszczególne fragmenty skweru zostały zaprojektowane z myślą o zróżnicowanej grupie odbiorców, tak by każda z tych grup znalazła w obrębie skweru obszary atrakcyjne dla siebie. Ważnym czynnikiem powstającej koncepcji było również poszanowanie istniejącego drzewostanu i wprowadzenie jak największych przestrzeni zielonych, jako odpowiedź na istniejące zmiany klimatyczne.

Południową część terenu zaprojektowano jako tzw. skwer miejski.  W nim znajduje się fontanna i miejsce na rzeźbę lokalnego artysty, układ ścieżek jest geometryczny, z wyraźnie wyodrębnioną główną osią komunikacyjną. W tym obszarze roślinność jest uporządkowana, trawniki przycięte a wprowadzane drzewa stanowią alejowe nasadzenia. W tym obrębie znajduje się również docelowo większe drzewo mające w przyszłości być swego rodzaju dominantą, akcentem. Część środkowa to teren najbardziej porośnięty drzewami istniejącymi, który został przeznaczony na skwer zabaw. W duchu istniejącej roślinności, wprowadzone nasadzenia stanowią nawiązanie do naturalnie występujących skupisk traw czy niewysokich krzewów. Nasadzenia tworzą przymknięcia widoków lub wyodrębniają mniejsze wnętrza. Będą stanowiły tło do ruchowych zabaw dziecięcych jak i punkt wyjścia dla zabaw na wyobraźnię. Część północna to otwarta przestrzeń murawy rekreacyjnej z widokiem na piękną, istniejącą morwę to tzw. skwer północny. Wprowadzone nasadzenia stanowią jedynie tło lub przymknięcia izolacyjne od ulicy. Teren ten będzie mógł być wykorzystany zarówno jako nieformalne boisko jak i polana piknikowa.