arrow

arrow mała stalowa

Projekt obejmował różnorakie interwencje, które miały określić strategię rozwoju dzielnicy wchodzącej w kolejną fazę Programu Rewitalizacji dla obszaru Nowej Pragi w ramach wkładu do GPR m.st. Warszawy do 2030 roku.

Skupiliśmy się na  rozbetonowywaniu dzielnicy, zazielenianiu podwórek i wprowadzaniu błękitno-zielonej infrastruktury. Ponadto wskazane zostały działania mające poprawić jakość przestrzeni publicznych, komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców oraz wytypowaliśmy miejsca na nowe budynki, które uzupełniłyby gdzieniegdzie „dziurawą” zabudowę pierzejową.

Ten niezwykły obszar, naszpikowany bardzo ciekawymi zabytkami dziewiętnastowiecznych kamienic i ukrytych w podwórkach starych fabryk, ma szanse stać się perełką Warszawy jako jeden z ostatnich autentycznych zakątków zachowanej tkanki miejskiej. Kryje w sobie ogromny potencjał własnej tożsamości i niepowtarzalnego klimatu.

Nasze działania mają na celu zachowanie tych wartości ale również wprowadzenie dużej, zauważalnej zmiany dla mieszkańców. Zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego, zawężenie ulic, odzyskanie chodników i placów dla ruchu pieszego i rowerowego, radykalne zwiększenie ilości zieleni- to będzie duża zmiana na lepsze.