Joanna Oskiera-Kurowska

ARCHITEKTKA

Niezwykle skrupulatnie koordynuje dokumentację na styku architektury i innych branż. Jest wymagająca, ale wymaga z gracją, więc praca z nią to przyjemność. Człowiek od wszystkiego – od koncepcji po realizację, od mniejszej do większej skali.