arrow

arrow Browary Warszawskie

 • investor

  | ECHO- INVESTMEMENT

 • year

  | 2014

 • area

  | 4,2368

 • team

  | prowadzący: ESTUDIO LAMELA ARQUITECTOS | PASA-Design

Projekt zakłada przywrócenie życia kwartałowi zabudowy na warszawskiej Woli gdzie zachowały się 4 budynki zabytkowe- pozostałości po dawnych Browarach Haberbusch i Schiele. Ingerencja polega na wpleceniu budynków historycznych w nowy układ urbanistyczny z zachowaniem ich walorów estetycznych i nawiązaniem do historii miejsca. Teren podzielono na dwie główne strefy- o koncentracji funkcji mieszkaniowej wzdłuż nowej ulicy Krochmalnej, i funkcji usługowej bliżej ulicy Grzybowskiej. Wewnątrz kwartału zaprojektowano szereg placów jako atrakcyjnych przestrzeni publicznych służących wyeksponowaniu fasad budynków zabytkowych.