arrow

arrow Piekarnia

Dzięki współpracy wielobranżowego zespołu specjalistów udało się wypracowac atrakcyjny dla lokalnej społecznosći model działania zabytkowego budynku, kóry ma podlegać rewitalizacji. projekt zawierał elementy partycypacji społecznej oraz zostały przeprowadzone warszaty dla mieszkańców. Dzięki temu włączono społęczność i różnych interesariuszy do wpsółpracy przy tym projekcie. Zaproponowano nietypowe, elastyczne sposoby funkcjonowania obiektu łączącego w sobie różne funckcje, zmienne w czasie,.