rok:2014

powierzchnia terenu: 4,2368 ha

powierzchnia użytkowa:123 000m2

klient: ECHO- INVESTMEMENT

prowadzący: ESTUDIO LAMELA ARQUITECTOS

współpraca: Katarzyna Rokicka-Müller, PASA-Design

Projekt zakłada przywrócenie życia kwartałowi zabudowy na warszawskiej Woli gdzie zachowały się 4 budynki zabytkowe- pozostałości po dawnych Browarach Haberbusch i Schiele. Ingerencja poleg na wpleceniu budynków historycznych w nowy układ urbanistyczny z zachowaniem ich walorów estetycznych i nawiązaniem do historii miejsca. Teren podzielono na dwie główne strefy- o koncentracji funkcji mieszkaniowej wzdłuż nowej ulicy Krochmalnej, i funkcji usługowej bliżej ulicy Grzybowskiej. Wewnątrz kwartału zaprojektowano szereg placów jako atrakcyjnych przestrzeni publicznych służących wyeksponowaniu fasad budynków zabytkowych.

 

 

  • Estonska 1 lok. 3
  • Praga
  • Warszawa
  • Polska